نمایش : 1 - 10 از 84 نتایج
El mercado inmobiliario en Colombia

El mercado inmobiliario en Colombia

El mercado inmobiliario de Colombia ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. La demanda de inmuebles ha aumentado …

بانک بوگوتا

بانک بوگوتا

بانکو د بوگوتا یکی از بزرگترین بانک‌های کلمبیا و یکی از مهم‌ترین بانک‌های آمریکا…

کردیت سوئیس

کردیت سوئیس

Credit Suisse یک موسسه مالی سوئیسی با حضور جهانی است که خدمات بانکداری، مدیریت ثروت و سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

آرژانتین و بحران اقتصادی

آرژانتین و بحران اقتصادی

سلام حال شما چطور؟ در این مقاله درباره آرژانتین و بحران اقتصادی این کشور صحبت خواهیم کرد. آرژانتین از لحاظ تاریخی یک…

سهام آسیایی

سهام آسیایی

سهام آسیایی یکی از بزرگترین و فعال ترین بازارهای مالی در جهان است. این شامل چندین کیسه از انواع…