Δωρεάν εφαρμογή GPS στο κινητό

Δωρεάν εφαρμογή gps στο κινητό

Οι εφαρμογές GPS είναι προγράμματα που χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) για να προσδιορίσουν την τοποθεσία, την ταχύτητα και την ώρα μιας συσκευής ή ενός ατόμου. Αυτές οι εφαρμογές μπορεί να εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως πλοήγηση, παρακολούθηση, χαρτογράφηση, geocaching ή gaming. Μερικά παραδείγματα εφαρμογών GPS είναι οι Χάρτες Google, Waze. […]

0