Σοκ δολαρίου: η αγορά αναμένει σταδιακό τέλος της συναλλαγματικής ισοτιμίας και ισχυρή υποτίμηση.

Σοκ δολαρίου Η αγορά αναμένει σταδιακό τέλος της συναλλαγματικής ισοτιμίας

Την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε ισχύ το συμβόλαιο για τον Δεκέμβριο του 2023, το πρώτο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε δολάρια υπό τη νέα διοίκηση. Αν και ο όγκος δείχνει να μειώνεται, ο ρυθμός υποτίμησης παρουσιάζει μεγάλο άλμα σε σχέση με τον τελευταίο μήνα της τρέχουσας διοίκησης. Υποτίμηση τον πρώτο μήνα διαχείρισης Η […]