Το γεν συνεχίζει να αυξάνεται μετά την απροσδόκητη προσαρμογή της πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Το γεν συνεχίζει να αυξάνεται

Το γεν παρέμεινε σταθερό την Τετάρτη μετά την άνοδο σχεδόν κατά 41 TP3T στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) άλλαξε απροσδόκητα μια βασική πολιτική, δίνοντας στους επενδυτές περισσότερο περιθώριο ελιγμών. εισόδημα από χρέη. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αποφάσισε την Τρίτη να αλλάξει την πολιτική της για «έλεγχο της καμπύλης...